ORIJENT d.o.o.

P.J. FLEXO – ORIJENT

MI SMO…

ADRESA:

GRAD:

TELEFON BROJ:

E-MAIL:

DJELATNOST:

ID BROJ:

PDV BROJ:

OVLAŠTENO LICE:

Orijent d.o.o. P.J – Flexo Orijent

Zije Dizdarevića broj 4

Zenica, 72000

032/407-504; 061/141-320, 061/230-090

orijentze@bih.net.ba / info@flexostampa.ba

Proizvodnja flexo štampe

4218197270004

218197270004

Spahić Esad – direktor