logo_glavni

ORIJENT d.o.o.  je preduzeće koje postoji
i uspješno posluje na domaćem tržištu
već 23 godine.

Osnovna djelatnost je grafičkaštampanje. Kompanija od nastanka pa do danas bilježi kontinuirani rast poslovnih kapaciteta, što se direktno ogleda u povećanju obima proizvodnje iz godine u godinu.

Proizvodni asortiman preduzeća namijenjen je pretežno prehrambenoj, hemijskoj i farmaceutskoj industriji, a fleksibilnost i kooperativan odnos omogućava proizvodnju ambalaže i za sve druge industrijske grane po specifikaciji kupca.

Od 1997. godine kada je preduzeće Orijent d.o.o. osnovano, bavilo se proizvodnjom, prometom i uslugama, a krajem 2015. godine, investiralo je u nabavku opreme, te pokrenulo proizvodnju ambalaže od fleksibilnih materijala.

Nove mašine omogućile su početak proizvodnje fleksibilne ambalaže (mašina za flekso štampu s 6 boja, mašina za konfekcioniranje kesa i mašina za izradu foto polimera). Ovim je pokrenut novi proizvodni pogon koji se fokusirao na proizvodnju flexo štampe.

Plan je da kontinuiranim ulaganjem u najsavremeniju opremu i obuku ljudskih resursa preduzeće izraste u jedno od vodećih proizvođača fleksibilne ambalaže na domaćem tržistu.

IMG_8353

Proizvodnja je pokrenuta prvo u iznajmljenom prostoru na dvije različite lokacije. Novom investicijom koja je započeta u periodu 2011.-2015. godine, Orijentu je omogućila da kupi vlastiti proizvodni prostor od 500 m2.

Preduzeće sa poslovnim jedinicama trenutno zapošljava 17 radnika, a na godišnjem nivou imamo kapacitet da iz naše proizvodnje izađe 100 tona gotovog proizvoda.

Proširenjem postojećih kapaciteta s tendencijom stalnog rasta proizvodnje uspješno udovoljavamo zahtjevima tržišta kada je u pitanju kvalitet proizvoda.